Chia sẻ cách làm cánh gà chiên nước mắm thơm ngon khó cưỡng

<h2 class="ce-element ce-element--type-text" style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 24px; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; overflow: hidden;"><span style="text-align: justify;">Để có món cánh chiên nước mắm với độ giòn, béo ngậy, gia vị thấm đều thì các mẹ hãy làm theo những bước cơ bản như sau:</span></h2><h3 class="ce-element ce-element--type-text" id="hmenuid1" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px; position: relative;"><dropcaps class="firstDropcaps" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 10px 0px; font-size: 56px; line-height: 36px; color: rgb(0, 136, 72); font-weight: normal; display: inline-block; vertical-align: middle;">1</dropcaps>Cách làm cánh gà chiên mắm giòn ngon</h3><p style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="" class="imgcontent" data-id="9" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202202251510579911.jpg" width="360" height="140" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; display: block; border-radius: 4px;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 24px; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; overflow: hidden;"><resources style="margin: -15px 0px 10px; padding: 0px; display: flex; width: 760px; justify-content: center; align-items: center; height: 50px; background-color: rgb(235, 240, 249); transform: translateY(-6px);"><span style="margin: 0px; padding: 0px 16px; width: 100px; display: block; text-align: center; color: rgb(81, 87, 100); font-size: 14px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Chuẩn bị</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;">20 phút</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 16px; width: 100px; display: block; text-align: center; color: rgb(81, 87, 100); font-size: 14px; border-left: 0.5px solid rgb(81, 87, 100);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Chế biến</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;">15 phút</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 16px; width: 100px; display: block; text-align: center; color: rgb(81, 87, 100); font-size: 14px; border-left: 0.5px solid rgb(81, 87, 100);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Dành cho</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;">2 - 3 người</span></resources></p><h4 id="0hchildmenuid1" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Nguyên liệu&nbsp;cánh gà chiên nước mắm</b></h4><p style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="Nguyên liệu cánh gà chiên nước mắm" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="9" title="Nguyên liệu cánh gà chiên nước mắm" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202201171645070878.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202201171645070878.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"><span class="caption" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 28px; width: 760px; text-align: center; font-style: italic; display: block; background: rgb(248, 251, 255);">Nguyên liệu cánh gà chiên nước mắm</span></p><div class="ingredients" style="margin: 16px auto; padding: 15px; overflow: hidden; line-height: 28px; background: rgb(255, 253, 241); border: 0.5px solid rgb(242, 201, 76); border-radius: 8px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 18px; font-weight: bold;"></span><ul style="padding: 0px; list-style: none; margin-block: 0px; padding-inline-start: 0px; width: 728px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">4 chiếc&nbsp;<a href="https://www.bachhoaxanh.com/thit-ga/canh-ga-vi-500g" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 194);">cánh gà</a></div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">1 củ tỏi</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">Gia vị:&nbsp;<a href="https://www.bachhoaxanh.com/duong" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 194);">đường</a>,&nbsp;<a href="https://www.bachhoaxanh.com/nuoc-mam" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 194);">nước mắm</a>,&nbsp;<a href="https://www.bachhoaxanh.com/dau-an" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 194);">dầu ăn</a>.</div></li></ul></div><h4 id="0hchildmenuid2" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Cách làm món cánh gà chiên nước mắm</b></h4><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 1</steps>&nbsp;Chế biến nguyên liệu</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Cánh gà mua về đem rửa qua nước sau đó dùng muối chà bên ngoài da cho bớt hôi, rồi rửa lại với nước sạch.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="Bước 1: Chế biến nguyên liệu" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="2" title="Bước 1: Chế biến nguyên liệu" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041229290872.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041229290872.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Tỏi đem bóc vỏ, băm nhuyễn, hòa nước mắm với đường theo tỷ lệ 1:1</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 2</steps>&nbsp;Luộc sơ cánh gà</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="Bước 2: Luộc sơ cánh gà" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="3" title="Bước 2: Luộc sơ cánh gà" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041229496709.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041229496709.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Để cánh gà nhanh chín và chiên nhanh vàng hơn thì bạn cần luộc sơ qua cánh gà.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Cho cánh gà vào nồi nước lạnh, bắc lên bếp đun sôi, sau đó vặn nhỏ lửa và đun khoảng 2-3 phút rồi tắt bếp, vớt cánh gà ra đĩa.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 3</steps>&nbsp;Chiên cánh gà</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="4" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041230089820.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041230089820.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun sôi, rồi thả cánh gà vào chiên cho vàng đều 2 mặt.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;"><quote class="quoteGreen" style="margin: 0px auto; padding: 10px; display: block; overflow: hidden; border: 1px solid rgb(3, 120, 65); border-radius: 5px; background-color: rgb(241, 255, 249); line-height: 22px; text-indent: 20px; position: relative;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Lưu ý:</b>&nbsp;Nếu để nguyên chiếc cánh gà sẽ khó chiên, vì vậy bạn có thể dùng kéo cắt dời phần đùi cánh và cánh ra cho dễ chiên.</quote></i></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Khi thấy cánh gà đã chín vàng đều bạn gắp ra đĩa.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 4</steps>&nbsp;Chiên cánh gà với nước mắm</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="Bước 4: Chiên cánh gà với nước mắm" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="5" title="Bước 4: Chiên cánh gà với nước mắm" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041230370706.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041230370706.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Tận dụng chiếc chảo vừa chiên cánh gà, nếu thấy quá nhiều dầu ăn bạn có thể bỏ bớt đi. Cho tỏi vào phi thơm, sau đó bỏ cánh gà đã chiên vàng vào, rưới nước mắm và đường đã pha sẵn trước đó lên và đảo đều tay.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Tiếp tục đảo cho đến khi đường sệt lại thì tắt bếp.</p><h4 id="0hchildmenuid3" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Thành phẩm</b></h4><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="Thành phẩm cánh gà chiên nước mắm" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="6" title="Thành phẩm cánh gà chiên nước mắm" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041230507525.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202004041230507525.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Gắp cánh gà ra đĩa ăn chung với cơm nóng là ngon nhất. Cánh gà giòn giòn, bên trong vẫn ẩm mề, sốt mắm đậm đà, mặn ngọt hòa quyện rất hấp dẫn</p><h3 class="ce-element ce-element--type-text" id="hmenuid2" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><dropcaps style="margin: 0px; padding: 10px 10px 10px 0px; font-size: 56px; line-height: 36px; color: rgb(0, 136, 72); font-weight: normal; display: inline-block; vertical-align: middle;">2</dropcaps>Cách làm cánh gà chiên mắm bơ tỏi</h3><p style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="10" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202202251512291534.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202202251512291534.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 24px; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; overflow: hidden;"><resources style="margin: -15px 0px 10px; padding: 0px; display: flex; width: 760px; justify-content: center; align-items: center; height: 50px; background-color: rgb(235, 240, 249); transform: translateY(-6px);"><span style="margin: 0px; padding: 0px 16px; width: 100px; display: block; text-align: center; color: rgb(81, 87, 100); font-size: 14px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Chuẩn bị</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;">20 phút</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 16px; width: 100px; display: block; text-align: center; color: rgb(81, 87, 100); font-size: 14px; border-left: 0.5px solid rgb(81, 87, 100);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Chế biến</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;">15 phút</span><span style="margin: 0px; padding: 0px 16px; width: 100px; display: block; text-align: center; color: rgb(81, 87, 100); font-size: 14px; border-left: 0.5px solid rgb(81, 87, 100);"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;">Dành cho</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;">2 - 3 người</span></resources></p><h4 style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Nguyên liệu làm&nbsp;cánh gà chiên mắm bơ tỏi</b></h4><div class="ingredients" style="margin: 16px auto; padding: 15px; overflow: hidden; line-height: 28px; background: rgb(255, 253, 241); border: 0.5px solid rgb(242, 201, 76); border-radius: 8px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><ul style="padding: 0px; list-style: none; margin-block: 0px; padding-inline-start: 0px; width: 728px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;"><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">1kg cánh gà</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">1 hộp bơ</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">1 bịch bột chiên giòn</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">1 củ tỏi to</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">5-7 trái ớt tươi</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">2 trái cà chua</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">2 trái dưa leo</div></li><li class="ce-element ce-element--type-list-item" style="margin: 8px 20px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px; list-style-type: disc;"><div class="ce-element ce-element--type-list-item-text" style="margin: 0px; padding: 0px;">Gia vị: Nước mắm, đường, dầu ăn, muối, hạt nêm</div></li></ul></div><h4 id="1hchildmenuid2" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Cách làm cánh gà chiên mắm bơ tỏi</b></h4><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 1</steps>&nbsp;Chế biến cánh gà và nguyên liệu</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Cánh gà mua về<b style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;rửa sạch, sau đó dùng dao cắt cánh thành từng miếng vừa ăn</b>. Sau đó đem cánh gà ướp với chút muối rồi luộc sơ và vớt ra để cho ráo nước.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Ớt rửa sạch, tỏi lột sạch vỏ, đem tỏi ớt đi băm hoặc xay nhuyễn.&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">Cà chua, dưa leo rửa sạch</b>&nbsp;rồi đem ngâm với nước muối, có thể ngâm trong nước đá khoảng 30 phút để dưa leo giòn hơn. Sau đó vớt ra, cắt lát mỏng để ăn kèm với gà.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 2</steps>&nbsp;Ướp cánh gà</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Bạn&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">ướp cánh gà với 5 muỗng cà phê nước mắm, 3 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh hạt nêm</b>, sau đó trộn đều. Tiếp đó, rắc thêm một ít bột chiên giòn, nhớ trộn đều cho cánh gà thấm gia vị và bột.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 3</steps>&nbsp;Chiên cánh gà</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Đun sôi 200 ml dầu ăn, sau đó<b style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;cho từng miếng cánh gà đã ướp vào chiên</b>. Chiên cánh gà trong lửa vừa, cho tới khi miếng gà đã vàng đều, bạn bật lửa to lên chiên để gà được giòn hơn, sau đó vớt gà ra rổ cho ráo dầu.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><steps style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 5px; background-color: rgb(30, 180, 110); border-radius: 5px; color: rgb(255, 255, 255);">Bước 4</steps>&nbsp;Làm cánh gà chiên mắm bơ tỏi</b></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Bắt chảo lên bếp, cho bơ vào đun cho bơ tan chảy. Tiếp đó, bạn&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">bỏ phần tỏi, ớt đã xay ở bước 1 vào, thêm 20 ml nước mắm, 5 muỗng cà phê đường, đảo đều cho đến khi hỗn hợp này sánh lại</b>. Bạn&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">cho phần cánh gà đã chiên vào trộn đều</b>, đun cho đến khi hỗn hợp áo đều bên ngoài cánh gà thì tắt bếp và nhắc chảo xuống.</p><h4 id="1hchildmenuid3" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Thành phẩm</b></h4><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Món cánh gà chiên mắm bơ tỏi có thể ăn kèm với rau sống, xà lách, cà chua, dưa leo,…</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="Cánh gà chiên mắm bơ tỏi" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="8" title="Cánh gà chiên mắm bơ tỏi" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202112301334319966.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202112301334319966.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"><span class="caption" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 28px; width: 760px; text-align: center; font-style: italic; display: block; background: rgb(248, 251, 255);">Cánh gà chiên mắm bơ tỏi</span></p><h3 class="ce-element ce-element--type-text" id="hmenuid3" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><dropcaps style="margin: 0px; padding: 10px 10px 10px 0px; font-size: 56px; line-height: 36px; color: rgb(0, 136, 72); font-weight: normal; display: inline-block; vertical-align: middle;">3</dropcaps>Cách làm cánh gà chiên mắm bằng nồi chiên không dầu</h3><p class="ce-element ce-element--type-text" =""="" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><img alt="cánh gà chiên mắm bằng nồi chiên không dầu" class="imgcontent lazy initial loaded" data-id="7" title="cánh gà chiên mắm bằng nồi chiên không dầu" data-src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202112301310440193.jpg" width="360" height="140" src="https://cdn.tgdd.vn/Files/2020/04/04/1246636/chia-se-cach-lam-canh-ga-chien-nuoc-mam-thom-ngon-kho-cuong-202112301310440193.jpg" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto !important; opacity: 1; display: block; border-radius: 4px;"><span class="caption" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 28px; width: 760px; text-align: center; font-style: italic; display: block; background: rgb(248, 251, 255);">Cánh gà chiên mắm bằng nồi chiên không dầu</span></p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Nếu bạn thích ăn cánh gà chiên nước mắm nhưng sợ dầu mỡ và mất nhiều thời gian, công đoạn chế biến thì hãy tham khảo ngay phương pháp chiên cánh gà bằng nồi chiên không dầu,&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">cánh gà sau khi chiên xong vẫn thơm ngon và giữ nguyên được mùi vị như cách chiên truyền thống</b>, đặc biệt còn hạn chế được dầu mỡ, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.</p><h3 class="ce-element ce-element--type-text" id="hmenuid4" style="margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding: 15px 0px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 1.3; font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; width: 760px;"><dropcaps style="margin: 0px; padding: 10px 10px 10px 0px; font-size: 56px; line-height: 36px; color: rgb(0, 136, 72); font-weight: normal; display: inline-block; vertical-align: middle;">4</dropcaps>Bí quyết ướp cánh gà chiên nước mắm</h3><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Để món cánh gà chiên nước mắm ngon cần kết hợp các mẹo nấu nướng và sơ chế, các mẹo này sẽ giúp cho món ăn dù quen cũng có thể trở nên ngon hơn, hấp dẫn hơn.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Nguyên liệu quan trọng nhất là nước mắm sẽ quyết định được độ ngon của món ăn. Bạn&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">cần chọn loại nước mắm chuẩn vị truyền thống.</b>&nbsp;Nước mắm truyền thống ngon sẽ có màu vàng cánh gián, hương thơm dịu, lưu lại vị sau khi ăn.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Khi bạn làm hỗn hợp nước mắm, đường, tỏi, bơ thì bạn c<b style="margin: 0px; padding: 0px;">ần để lửa vừa, đảo đều tay</b>&nbsp;để đường không bị khét và vón cục.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Thêm tỏi, ớt vào món ăn</b>&nbsp;để làm tăng hương vị và màu sắc.</p><p class="ce-element ce-element--type-text" style="padding: 0px; margin-block: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; font-size: 16px; line-height: 28px; text-align: justify; margin: 18px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: OpenSans-Regular, Arial, sans-serif;">Ướp gà chiên nước mắm ngon cũng cần có mẹo,&nbsp; Với ba cách làm cánh gà chiên nước mắm như trên, bạn có thể luân phiên thay đổi làm cho khẩu vị không bị ngán.</p>

Cánh gà chiên nước mắm là món ăn ngon được nhiều người yêu thích đặc biệt là các bạn nhỏ. Mẹ hãy bắt tay vào bếp chế biến món cánh gà chiên nước mắm với hương vị đậm đà, thơm ngon khó cưỡng để chiêu đãi cả nhà.