Trứng

fsd dfds
Sắp Xếp
Xem thêm
Trứng chim cút hộp 30 quả

Trứng chim cút

Bao bì : hộp (30 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :30.300 ₫
Xem thêm
Trứng gà ác giỏ 10 quả

Trứng gà ác

Bao bì : giỏ (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :60.800 ₫
Xem thêm
Trứng gà ác hộp 10 quả

Trứng gà ác

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :60.800 ₫
Xem thêm
Trứng gà CN hộp 10 quả

Trứng gà CN

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :41.900 ₫
Xem thêm
Trứng gà DHA Dabaco hộp 10 quả

Trứng gà DHA Dabaco

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :55.100 ₫
Xem thêm
Trứng gà DHA Dabaco hộp 6 quả

Trứng gà DHA Dabaco

Bao bì : hộp (6 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :32.000 ₫
Xem thêm
Trứng gà Omega3 hộp 10 quả

Trứng gà Omega3

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :56.700 ₫
Xem thêm
Trứng gà Omega3 hộp 6 quả

Trứng gà Omega3

Bao bì : hộp (6 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :29.400 ₫
Xem thêm
Trứng gà quê Dabaco giỏ 10 quả

Trứng gà quê Dabaco

Bao bì : giỏ (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :50.900 ₫
Xem thêm
Trứng gà ri Dabaco giỏ 10 quả

Trứng gà ri tươi Dabaco

Bao bì : giỏ (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :48.800 ₫
Xem thêm
Trứng gà ri giỏ 10 quả

Trứng gà ri

Bao bì : giỏ (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :58.700 ₫
Xem thêm
Trứng gà so hộp 10 quả

Trứng gà so

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :60.800 ₫
Xem thêm
Trứng gà tươi công nghiệp DH hộp 10 quả

Trứng gà tươi công nghiệp DH

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :36.800 ₫
Xem thêm
Trứng gà tươi Dabaco hộp 10 quả

Trứng gà tươi Dabaco

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :27.300 ₫
Xem thêm
Trứng vịt DH hộp 10 quả

Trứng vịt DH

Bao bì : hộp (10 quả)

Chuyên cùng cấp trứng gia cầm đã kiểm dịch khử trùng bằng công nghệ OLONE XỬ LÝ BẰNG TIA CỰC TÍM, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỨC PHẨM

Giá Bán :47.300 ₫
Sản phẩm đã xem
Quên Mật Khẩu
Hoặc Đăng Nhập Bằng
s

Bạn vui lòng nhập email để lấy lại mật khâu